KDO MŮŽE POŽÁDAT O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY?

O poskytnutí poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení se souhlasem zákonného zástupce.

JAK SE OBJEDNAT? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

 • Osobně

  Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Jičín, tj.
  17.listopadu 861, 506 01 Jičín
  kancelář sociální pracovnice,
  a to vždy v  pracovní dny v době od 8.00 – 13.30 hodin. 

 

 • Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním  čísle +420 493 533 595.

 

 • E-mailem nebo listovní poštou

  E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby v SPC
  který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.                 

                                    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                                 adresa pro doručení poštou: PPP a SPC Jičín, 17.listopadu 861, 506 01 Jičín       

 

Důležitá upozornění 

 • V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz Dokumenty ke stažení) -  není to však podmínkou vyšetření. 

 • Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola,  registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz  Dokumenty ke stažení). Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, připojuje k němu svůj podpis, kterým zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů speciálně pedagogickým centrem.

 • Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla  do tří měsíců od jejího podání.
  V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci centra telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

 • V Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště SPC Jičín má spádovou působnost pro okres Jičín. O poskytnutí poradenské služby mohou požádat i klienti z jiných krajů, nelze však zaručit, že jejich žádost bude vyřízena přímo na pracovišti v Jičíně - žádost bude vyřizovat to pracoviště, které má v daném období  nejvíce volné kapacity.