ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
Sídlo:                    Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
IČ:                         72049103

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Činnost pedagogicko psychologické poradny (dále jen "poradna") i speciálně pedagogického centra (dále jen "centrum") jako školských poradenských zařízení je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Jak poradna,  tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.

Standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, poskytují bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Poradna má v současné době pět hlavních a dvě detašovaná pracoviště na následujících adresách:

Hlavní pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Pracoviště Jičín, Fortna 39, 506 01 Jičín
Pracoviště Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Detašovaná pracoviště:
Pracoviště Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV, 503 51, Chlumec nad Cidlinou
Pracoviště Nový Bydžov, Al. Gallata 14, 504 01 Nový Bydžov

Činnost centra je v současné době vykonávána pouze na pracovištích v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, zaměřuje se na poskytování poradenských služeb klientům s vadami řeči.
Adresy pracovišť centra se shodují s adresami pracovišť poradny.