CO VŠECHNO ZVLÁDNU, NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

-         znám své jméno, příjmení, adresu a věk;

-         sám se obléknu, obuji se, najím se (příborem);

-         umím si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří;

-         rozeznám pravou a levou stranu, nejen na sobě, ale i na jiných a v prostoru, umím se orientovat v pojmech – co je nahoře, dole, uprostřed, před, za, nad atd.;

-         správně pojmenuji barvy, poznám tvary: kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník;

-         umím spočítat aspoň 6 předmětů, odliším menší a větší počet konkrétních předmětů;

-         umím vytleskat slovo po slabikách, poznám první a poslední hlásku ve slově, dokážu rozlišit krátký a dlouhý tón;

-         umím nazpaměť krátkou básničku a zvládnu hrát pexeso;

-         dokážu samostatně převyprávět jednoduchý krátký příběh;

-         držím správně tužku, umím bez problémů nakreslit postavu s oblečením, prsty a dalšími detaily, umím vystřihnout jednoduchý obrázek;

-         vydržím se soustředit na jednu činnost i delší dobu, snažím se ji dokončit.