CO JE TŘEBA PROCVIČIT 

Předartikulační cvičení jsou určena k nácviku správného postavení mluvidel pro podporu fyziologického vývoje skupin hlásek. Pokud možno vždy procvičuje artikulační cvičení pro jednu skupinu hlásek.

 

ČŠŽ

o       VLÁČEK rty našpulíme do kroužku a provázíme slovním doprovodem „úúúú“;

o       PUSINKA rty našpulíme do kroužku a s mlasknutím rozevřeme, opakujeme 3x;

o       ZRCADLO rty střídavě špulíme a zaostřujeme, zapojujeme svalstvo obličeje, můžeme se i zamračit, při úsměvu svalstvo povolíme, opakujeme 3x, bez mračení 5x;

o       SANITKA střídavě špulíme a zaostřujeme rty se zvukovým doprovodem ú-í, opakujeme 5x;

o       SLUNÍČKO  rty jsou našpuleny, zuby v kontaktu, vyslovujeme „óóó“ a ústa se lehce otvírají, cvik provádíme z výdrží včetně dechu;

o       provádějte u zrcadla – dítě se vidí, zpřesňuje pohyby.

 

CSZ

o       GARÁŽ ústa j sou otevřená, špička jazyka směřuje za dolní zuby, provádíme s výdrží do 5;

o       KARTÁČEK ústa jsou mírně otevřená. Jazykem přejíždíme střídavě za dolními zuby ze strany na stranu;

o       USMĚVÁČEK ústa jsou lehce zavřená, rty zaostříme doširoka – usmějeme se, zuby nejsou vidět, s výdrží do 5;

o       ZUBÍLEK zuby jsou lehce přiblíženy k sobě (až do skousnutí), rty lehce do úsměvu a zuby jsou mírně vidět, s výdrží do 5;

o       provádějte u zrcadla – dítě se vidí, zpřesňuje pohyby.

 

L

o       HOROLEZEC ústa jsou doširoka otevřená, jazyk směřuje za horní zuby, špička jazyka se dotýká dásní hned za horními zuby, cvik provádíme s výdrží do 5;

o       ZATOULANÁ MYŠKA ústa jsou otevřená, špičkou jazyka se střídavě dotýkáme horního a dolního rtu;

o       KARTÁČEK ústa jsou otevřená a jazykem přejíždíme nejprve po dolních zubech a pak po horních (po hraně – ani zepředu, ani zezadu);

o       ZAJÍČEK SKÁČE  ústa jsou otevřená, hrotem jazyka střídavě pohybujeme směrem za horní a pak za dolní zuby. Brada se nesmí hýbat, 5x opakujeme;

o       provádějte u zrcadla – dítě se vidí, zpřesňuje pohyby.

 

Ř

o       POLICEJNÍ SIRÉNA ústa jsou našpulená (do kroužku) a napodobujeme zvuk sirény U-ú (jde o zaokrouhlení úst);

o       KLAUN střídavě plynule roztahujeme a posléze špulíme ústa (střídání protipohybu);

o       ZVĚDAVÁ MYŠKA           pusa je otevřená, špička jazyka směřuje za horní zuby. špičkou jazyka pohybujeme v malém rozsahu rychle dopředu a dozadu (za těmi horními zuby);

o       KLUS KONĚ provádíme střídavě v pomalém a rychlém tempu (brada se nehýbe);

o       TYGR Zuby jsou sevřené, hrajeme si na tygra – zkoušíme krátce zavrčet (rrr);

o       provádějte u zrcadla – dítě se vidí, zpřesňuje pohyby.

 

R

o       KUKÁTKO ústa jsou otevřená, špičku jazyka přitiskneme za horní zuby na dásně, provádíme s výdrží do 5;

o       DATEL ústa jsou otevřená, špička jazyka směřuje za horní zuby, uvolňování jazyka provádíme vyslovováním hlásky „d“

o       poté opakujeme v sériích „ddd“

o       PING PONG ústa jsou otevřená, špička jazyka se v malém rozsahu pohybuje střídavě za horní a za dolní zuby, střídáme pomalé a rychlé tempo

o       SBÍJEČKA ústa jsou otevřená, špička jazyka směřuje za horní zuby na patro. Rytmicky opakujeme „ddd“ a současně provádíme masáž spodní části jazyka pomocí ukazováčku. Dospělý nebo dítě samo si ukazováčkem přejíždí po spodní části jazyka ze strany na stranu.

o       VLÁČEK ústa jsou otevřená, špička jazyka směřuje za horní zuby. Rytmicky opakujeme „ddn“ a současně provádíme masáž jazyka pomocí ukazováčku. Dítě si ukazováčkem v rychlém sledu přejíždí po spodní části jazyka zprava doleva;

o       provádějte u zrcadla – dítě se vidí, zpřesňuje pohyby.