Jak to řeknu

Věk

VÝVOJ ARTIKULACE

od 1 do 2,5 let

b, p, m, a, o, u, i, e

j, d, t, n, l – artikulační postavení se upravuje po třetím  

roce

od 2,5 do 3,5 let

au, ou, v, f, h, ch, k, g

od 3,5 do 4,5 let

bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň

od 4,5 do 5,5 let

č, š, ž

od 5,5 do 6,5 let

c, s, z, r

od 6,5 do 7 let

ř a diferenciace čšž a csz

Uvádí Salomonová (2007) od autorek: Jurněčková, Vysoudilová (1970)

Je třeba brát v úvahu, že každé dítě se vyvíjí individuálně.

 

Čemu rozumím a co vám povím

Ve 3 – 4 letech dítě zvládne

-          jednoduše popisovat, co vidí,

-          reprodukovat jednoduchou říkanku,

-          pojmy: já/moje,

-          jednoduché protiklady,

-          věk otázek Proč? a Kdy?,

-          rozvoj motoriky ( procvičování hybnosti jazyka, rtů, čelistí),

-          napodobování zvuků,

-          názornost,

-          vytváření situací podněcující mluvení – zájem o to co dítě dělalo …,

-          budeme-li opakovat to, co dítě řeklo, ubezpečujeme ho tak, že jsme mu rozuměli, jde o motivaci k další konverzaci,

-          pojmenování,

-          metoda korekční zpětné vazby – zopakujeme to, co dítě řeklo, ale dáme tomu správnou podobu sdělení,

-          metoda rozšířené imitace – imitace s expanzí, zopakujeme po dítěti a ještě ji o něco rozšíříme.

 

Ve 4 – 5 letech dítě zvládne

-          hry se slovy zaměřené na chápání, tvoření nadřazených i podřazených pojmů,

-          tvoření protikladů,

-          tvoření zdrobnělin,

-          stupňování přídavných jmen,

-          pojmenování charakteristické barvy (citron je … ),

-          povídání si o tom, na co máme běžné věci, které nás obklopují,

-          poznávání a pojmenování vlastností předmětů,

-          povídání o zvířátkách – jejich charakteristické znaky, kde žijí, jak se jmenují jejich mláďata,

-          povídání o tom, co děláme v jednotlivých částech dne,

-          prohlížení knížek, čtení příběhů,

-          reprodukování básniček, říkanek,

-          procvičování motoriky mluvidel.

 

V 5 – 6 letech dítě zvládne

-          hry se slovy – tvoření složitějších protikladů (široký – úzký…), tvoření synonym (řekni to jinak, jiným slovem), tvoření homonym (řekni, co všechno může znamenat    slovo…),

-          co k sobě patří (hrnec a poklička…),

-          pojmenování charakteristické vlastnosti (bonbon je sladký…),

-          vysvětlení významu pojmu (co to je hřeben…),

-          slovo, které do skupiny nepatří (ovce, pes, jezevec, prase…),

-          přirovnání – řekneme slovo a dítě hledá přirovnání ( vysoký jako komín…),

-          dítě má vysvětlit, co znamená přirovnání ( lež jako věž…),

-          rozpoznání a pojmenování toho, co je na obrázku nesprávného,

-          posouzení pravdivosti a nepravdivosti tvrzení,

-          pojmenování toho, co by se stalo kdyby… (pán šel přes křižovatku na červenou…),

-          řešení situací (co uděláš, když …),

-          pojmenování toho, co dělá určitá profese,

-          pojmenování toho, co děláme v kterém ročním období,

-          seřazení obrázků podle dějové posloupnosti a vysvětlení děje,

-          hádanky, Myslím si zvíře …,

-          předčítání (kousek příběhu přečteme a povídáme si o přečteném, vysvětlíme si nová slova, dítě může zkusit příběh převyprávět),

-          tvoření vět z předem daných slov (pták-strom-hnízdo…),

-          doplňování do vět (Kočka viděla myš a …),

-          malované čtení (dítě doplňuje do čteného textu obrázek ve správném tvaru),

-          rozpoznání nesprávně utvořené věty (Myš utíkal před kočka.).