ÚVODNÍ STRÁNKA

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště SPC Jičín

 

Dobrý den!

Vítejte na stránkách Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje, pracoviště SPC Jičín.
Věříme, že zde naleznete potřebné základní informace a odpovědi na Vaše otázky. 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Jičín je odděleným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje.V současné době v SPC Jičín poskytuje služby speciální pedagog – logoped, který spolupracuje s klinickými logopedy a odbornými lékaři v Jičíně, tito odborníci jsou přizváni ke spolupráci v konkrétních situacích. SPC poskytuje služby zaměřené na rodinu s dítětem s narušenou komunikační schopností (bez sluchových vad), máme zájem o týmovou spolupráci rodičů, odborníků a školského zařízení.

Hlavní formy péče:

-          ambulantní služby na pracovišti SPC;
-          diagnostika a intervenční péče;
-          depistáže ve školských zařízeních;
-          zjišťování rizik vzniku specifických poruch učení;
-          konzultační a metodická činnost pro pedagogické pracovníky, kteří zajišťují primární logopedickou prevenci;
-          konzultace k individuálním vzdělávacím plánům;
-          spolupráce s odborníky a rodiči.

Vyplňujte formuláře v PDF

Jednotlivé formuláře najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Před zahájením práce s formuláři se prosím seznamte s doporučeným postupem pro jejich vyplnění (Práce s formuláři ve formátu PDF).