ÚVODNÍ STRÁNKA

!!!  NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO: 493 533 595 !!!

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště SPC Jičín

 

Dobrý den!

Vítejte na stránkách Pedagogicko – psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje, pracoviště SPC Jičín.
Věříme, že zde naleznete potřebné základní informace a odpovědi na Vaše otázky. 

Speciálně pedagogické centrum Jičín je odděleným pracovištěm Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Královéhradeckého kraje.

Od 1.4.2019 SPC Jičín poskytuje služby pro děti a žáky s vadami řeči, poruchami autistického spektra a mentálním postižením. Součástí týmu jsou: speciální pedagogové - logopedi, speciální pedagog - psychoped, psycholog a sociální pracovnice.

Snažíme se o týmovou spolupráci rodičů, odborníků,

školy a školského zařízení.

Hlavní formy péče:

  • ambulantní služby na pracovišti SPC;
  • diagnostika a intervenční péče;
  • depistáže ve školských zařízeních;
  • zjišťování rizik vzniku specifických poruch učení;
  • konzultační a metodická činnost pro pedagogické pracovníky, kteří zajišťují primární logopedickou prevenci;
  • konzultace k individuálním vzdělávacím plánům;
  • spolupráce s odborníky a rodiči.

Vyplňujte formuláře v PDF

Jednotlivé formuláře najdete v sekci Dokumenty ke stažení.

Před zahájením práce s formuláři se prosím seznamte s doporučeným postupem pro jejich vyplnění (Práce s formuláři ve formátu PDF).